1% podatku na OSP Goleszów

    Początek nowego roku to czas rozliczania podatków za ubiegły rok. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych. Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.
Informujemy:
1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
1% jest wskazaniem dla Urzędu Skarbowego, który 1% naszego podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa to znaczy, że
1% podatku, który i tak płacimy, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
Jeśli nie wskażemy swojej jednostki, to nasz 1% trafi do budżetu.
Jeśli sami nie wskażemy, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za nas.
Jak wypełnić PIT ?
np: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Wypełniając np. PIT 37 należy:
1. w pozycji 124 wpisać: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
2. w pozycji 125 (nr KRS) wpisać: 0000116212
3. w pozycji 126 wpisać: wyliczoną kwotę 1% podatku (kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1%
                                         kwoty z poz. 120 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
4. w pozycji 127 wpisać: nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej wraz z kodem pocztowym, której
                                         pragniemy przekazać wskazaną w poz. 126 kwotę.

                                         "Ochotnicza Straż Pożarna Goleszów, ul.Szkolna 7 43-440 Goleszów"
5. w pozycji 129  najlepiej zaznaczyć krzyżykiem  kwadrat „wyrażam zgodę”

        Związek OSP RP pozyskane środki zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie ze wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów  Wojewódzkich ZOSP RP


Więcej: https://opzosprpcieszyn.webnode.com/a1-podatku-/