Interwencje 2013

Nr.:   DATA :    MIEJSCE:                    RODZAJ:          GODZ.:           ZASTĘP:

1.)       01.01.2013 - Goleszów, ul.Radoniowa          Pożar altany              1.45   - 2.35           GBA 2,5/16

                                                                                                                                        GCBA 8,5/48

2.)       02.01.2013 - Goleszów, ul.Wolności            Pożar garażu             2.10  - 3.15            GBA 2,5/16

                                                                                                           2.10  - 3.00            GCBA 8,5/48

3.)       04.01.2013 - Goleszów, ul.Astrów                Pożar stolarni           11.53 - 16.25          GBA 2,5/48

                                                                                                          11.53 - 14.35           GCBA 8,5/48

                                                                                                          11.55 - 14.35           GAM

4.)       11.01.2013 - Goleszów, ul.Ustrońska           MZ - (kolizja 2-óch    20.20 - 20. 55          GBA 2,5/16

                                                                           samochodów)

5.)       23.01.2013 - Cisownica                              Pożar poddasza        18.55 - 20.55           GBA 2,5/16

                                                                                                                                        GCBA 8,5/48

6.)       12.02.2013 - Dzięgielów, ul.Poprzeczna      Pożar budynku          13.35 - 17.45           GBA 2,5/16

                                                                           mieszkalnego                                         GCBA 8,5/48

7.)       13.02.2013 - Bażanowice, ul.Cieszyńska     MZ - (kolizja 2-óch    19.10 - 21.10            GBA 2,5/16

                                                                           samochodów)                                          GAM

8.)       22.02.2013 - Bażanowice, ul.Cieszyńska     Pożar samochodu     21.35 - 23.00           GBA 2,5/16

9.)       19.04.2013 - Cieszyn, ul. Mostowa              Pożar budynku         17.15 - 19.10            GBA 2,5/16

10.)     27.04.2013 - Goleszów, ul.Cieszyńska        Pożar sadzy             19.10 - 19.35            GBA 2,5/16

                                                                          w kominie

11.)     03.05.2013 - Goleszów, ul.Szeroka             Powalone drzewo      12.30 - 12.55            GBA 2,5/16

12.)     13.05.2013 - Goleszów, ul.Różana              Zalana piwnica          11.20 - 12.15            GBA 2,5/16

                                                                                                                                         GAM

13.)     29.05.2013 - Goleszów, ul.Zakładowa          Pożar hali                 15.30 - 17.00            GBA 2,5/16

                                                                          produkcyjnej              15.35 - 17.10           GCBA 8,5/48

14.)    29.05.2013 - Goleszów, ul.Szeroka              Pompowanie             17.00 - 18.00            GBA 2,5/16

                                                                          studni    

15.)    30.05.2013 - Bażanowice, ul.Cieszyńska      MZ - wypadek             5.15 - 6.45             GBA 2,5/16

                                                                          samochodowy             5.15 - 6.00             GAM

16.)   11.06.2013 - Goleszów, ul.Osiedlowa           Zalane pomieszczenia  4.20 - 5.40             GBA 2,5/16

                                                                       piwniczne - pompowanie

17.)   11.06.2013 - Goleszów                                Udrożnienie koryta       5.40 - 6.30             GBA 2,5/16

                                                                          rzeki Radoń  

18.)   11.06.2013 - Bażanowice, ul.Potoczki          Zabezpieczenie dachu  7.00 - 8.30             GBA 2,5/16

                                                                        przed zalaniem mieszkania

19.)   11.06.2013 - Goleszów, ul.Radoniowa         Zalane pomieszczenia   17.10 - 18.10         GBA 2,5/16

                                                                      piwniczne - pompowanie

20.)   11.06.2013 - Goleszów, ul.Grabowa            Zalane pomieszczenia    18.25 - 19.05        GBA 2,5/16

                                                                      piwniczne - pompowanie

21.)   19.07.2013 - Goleszów, ul.Olimpijska         Pożar                            13.00 - 13.35        GBA 2,5/16

22.)   21.07.2013 - Goleszów, ul.Wałowa             Pożar torowiska             18.00 - 18.30        GBA 2,5/16

                                                                                                                                       GCBA 8,5/48

23.)   30.07.2013 - Goleszów, ul.Szeroka             Pożar budynku              9.30 - 11.40          GBA 2,5/16 

                                                                        mieszkalnego                                           GCBA 8,5/48

24.)   24.09.2013 - Goleszów, ul.Cieszyńska       Pożar samochodu          14.42 - 15.20        GCBA 8,5/48  

25.)   30.09.2013 -  Puńców, ul.                         MZ - Ciągnik siodłowy     11.10 -                 GAM     

                                                                       w rowie

26.)   10.11.2013 - Bażanowice, ul.Cieszyńska    MZ - wypadek                 8.50 - 9.45           GAM

                                                                        samochodowy                                          GCBA 8,5/48

27.)   24.11.2013 - Pogórze,                              Pożar stodoły                  1.45 - 3.05           GCBA 8,5/48

                                                                      wraz z budynkiem

                                                                      gospodarczym

28.)   06.12.2013 - Puńców, ul.Długa                 Pożar poddasza              17.18 - 18.50       GCBA 8,5/48                      

29.)   08.12.2013 - Kisielów , ul.Główna             Alarm fałszywy                20.20 - 20.50      GCBA 8,5/48

30.)   25.12.2013 - Goleszów, ul.Ustrońska        Powalone drzewo            17.00 - 17.43       GAM

31.)   25.12.2013 - Dzięgielów, ul.ks.K.Kulisza   Powalone drzewo            17.45 - 18.23       GAM