Patron

    Św. Florian jest patronem wykonawców ciężkich zawodów związanych z ogniem :

strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.

 

Przykazania Prawego Strażaka

 

1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jak wilk w owczej skórze. 

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót,  jakie prawego strażaka zdobić powinny. 

3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek .Śpij jak zając, a bądz mężny jak lew. 

4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da, lub gdzie oczywiście niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń nic dla brawury, dla popisu, lecz wszystko czyń co każe obowiązek, co każą porzełożeni, co wymaga dobro dzieła, któremu służysz. 

5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli. 

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głosi "Porządek jest duszą świata". Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może. 

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystrzej miłości bliźniego. 

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie:"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma być      koleżeństwo w drużynach strażackich. 

9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który rad wykręca się od roboty. 

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci bądz kalectwa.